Zaštita zasada šljive

08.05.2019.

Česte padavine i visoka vlažnost u dužem periodu stvaraju uslove za nastanak infekcija prouzrokovačima biljnih bolesti u zasadima šljiva, u prvom redu šupljikavost lista i monilija ploda. Za njihovo suzbijanje preporučujemo kombinaciju fungicida:

  • METOD 480 SC u koncentraciji 0,3% + AKORD u koncentraciji 0,075%

U sledećem periodu sa porastom temperatura očekuje se intenzivno piljenje larvi, te je preporuka proizvođačima šljive da pre ubušivanja larvi u plodove obave tretman insekticidom:

  • POLUX u koncentraciji 0,05%

Upotrebom ovih insekticida uspešno se suzbijaju i prisutne kolonije lisnih vaši.

Zbog nestablnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura preporučujemo da prilikom zaštite zasada breskve i nektarina, primenite i folijarno đubrivo sa aminokiselinama ACTIVEG 12:4:6+0,2 MgO+ME u koncentraciji 0,3%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!