Pojava plamenjače u paradajzu

13.05.2019.

U plastenicima ima uslova za pojavu plamenjače. Veoma destruktivna i ekonomski najznačajnija bolest,izaziva je Phytophthora infestans i može da napravi štete i do 100%. Simptomi se javljaju na listu, stablu i plodu. Na listu se javljaju vodenaste pege koje se šire i zahvataju ceo list.

U vlažnim uslovima na naličju lista pojavljuje se micelijska navlaka bele boje, za 10-14 dana može doći do potpunog propadanja lisne mase. Na stablu se javljaju tamnozelene vodenaste pege najčešće u sredini stabla jer je tu najveća vlažnost, one ubrzo nekrotiraju, deo biljke iznad zaraženog dela se potpuno osuši. Na plodovima paradajza se u početku primećuju zelenkaste pege koje se povećavaju i prelaze u mrko - braon boju.

Optimalna temperatura za ostvarivanje infekcije je 10-15˚C i relativna vlažnost vazduha na granici rosne tačke (90%), stabilnost temperature i vlažnosti vazduha u dužem vremenskom periodu. Razvoju bolesti pogoduje prohladno vreme sa temperaturama 16-25˚C.

Preporuka za suzbijanje plamenjače

U vreme intenzivnog porasta, cvetanja i formiranja plodova kod paradajza kada su najčešće i optimalni uslovi za razvoj bolesti primenjuju se preparati FUZIJA u količini 2,5 l/ha, ALIJANSA u količini 2,5 kg/ha ili NUKLEUS u količini 2,5 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!