Zaštita zasada jabuke

13.05.2019.

Obilne padavine od preko 30 mm/m2 spiraju depozite pesticida sa biljnog tkiva i stvaraju povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti listova i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Proizvođačima preporučujemo da u cilju zaštite listova i plodova, čim se vremenske prilike stabilizuju, izvedu mere zaštite upotrebom fungicida:

  • GALILEO u koncentraciji 0,1% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Vremenski uslovi pogoduju i razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) pogotovo u zasadima sa osetljivim sortimentom. Za suzbijanje ovog patogena preporučujemo primenu preparata LUNAR u koncentraciji 0,02%.

Pregledom zasada jabuka konstatovano je intenzivno polaganje jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U cilju sprečavanja piljenja i ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

  • TRITON u koncentraciji 0,25% + RADAR 300 EW u koncentraciji 0,25%.

RADAR 300 EW uspešno suzbija prisutne kolonije lisnih vaši (Aphididae).

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!