Zaštita zasada kruške

20.05.2019.

U zasadima kruške konstatuje se prisutnost svih razvojnih stadijuma kruškine buve (imago, jaja pred piljenje, mlade larve, starije larve). Za njihovo efikasno suzbijanje neophodno je suzbiti sve prisutne stadijume kombinacijom insekticida:

  • KULISA u koncentraciji 0,035% + ABASTATE u koncentraciji 0,15%.

Za zaštitu od nastanka infekcija patogena Venturia pirina na plodovima i lišću treba upotrebiti MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!