Zaštita zasada jabuke od čađave pegavosti lista i krastavosti ploda

29.05.2019.

I dalje su prisutne česte i izuzetno obilne padavine. Uslovi za nastanak primarnih infekcija čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke i dalje su izuzetno povoljni. U mnogim zasadima već je došlo do pojave simptoma primarnih zaraza na listovima i plodovima što dodatno komplikuje mere zaštite.

U narednom periodu treba nastaviti sa intenzivnim merama zaštite koristeći kombinaciju fungicida:

  • GALILEO u koncentraciji 0,1% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Položena jaja jabukinog smotavca se nalaze u fenofazama početka piljenja larvi. Preporučujemo da se za njihovo suzbijanje koristi insekticid:

  • TONUS u koncentraciji 0,05%

Ovim tretmanom ujedno se vrši i suzbijanje  zelene jabukine vaši (Aphis pomi).

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!