Zaštita zasada kruške od kruškine buve

29.05.2019.

U zasadima kruške prisutno je više razvojnih stadijuma kruškine buve, uglavnom imago, mlade i starije larve. Za efikasno suzbijanje ove štetne insekatske vrste neophodno je suzbiti sve prisutne stadijume kombinacijom insekticida:

  • KULISA u koncentraciji 0,035% + ABASTATE u koncentraciji 0,15%

Za zaštitu od nastanka infekcija patogena Venturia pirina na plodovima i lišću treba primeniti fungicid:

  • MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!