Zaštita zasada jabuka

11.06.2019.

Period primarnih zaraza od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je završen. U zasadima gde su prisutni simptomi primarnih zaraza na plodovima i lišću jabuke, u cilju sprečavanja sekundarnih zaraza, preporučuje se preventivni tretman pred najavljene padavine fungicidom:

  • GALILEO u koncentraciji 0,1%

Vremenski uslovi pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). U zasadima jabuke sa osetljivim sortimentom preporučuje se primena preparata:

  • COSAVET 80-DF u koncentraciji 0,35% ili FOTON u koncentraciji 0,02%.

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Takođe, na vršnom porastu registrovano je prisustvo kolonija zelene jabukine vaši (Aphis pomi) i jabučne pepeljaste vaši (Dysaphis plantaginea). Za suzbijanje navedenih štetočina neophodno je sprovesti mere zaštite primenom insekticida:

  • TONUS u koncentraciji 0,05% ili WARRANT 200 SL u koncentraciji 0,05% ili ASTERIA WG u koncentraciji 0,02%

Tokom perioda sa izuzetno visokim dnevnim temperaturama ne preporučujemo da se mere zaštite zasada obavljaju na temperaturama iznad 26oC.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!