Zaštita zasada kruške

11.06.2019.

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi druge letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U cilju suzbijanja imaga, jaja i tek ispiljenih larvi preporučujemo primenu kombinacije insekticida:

  • HARPUN u koncentraciji 0,15% + KULISA u koncentraciji 0,035%

U cilju zaštite zasada od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) preporučuje se primena fungicida MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%.

Tokom perioda sa izuzetno visokim dnevnim temperaturama ne preporučujemo da se mere zaštite zasada obavljaju na temperaturama iznad 26oC.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!