Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2019.

24.06.2019.