Zaštita zasada kruške

27.06.2019.

Izuzetno toplo vreme ubrzava razvojne procese kod kruškine buve. U zasadima kruške mogu se uočiti larve u različitim fazama razvoja. Za njihovo efikasno suzbijanje preporučujemo kombinaciju insekticida:

  • KULISA u koncentraciji 0,035% + ABASTATE u koncentraciji 0,15% + NU FILM 17 u koncentraciji 0,1%

Zbog visokih dnevnih temperatura tretmane izvoditi u večernjim satima!

Kod ranih sorti krušaka, pri primeni insekticida, treba voditi računa o poštovanju karence primenjenih preparata.