Zaštita zasada kruške od kruškine buve u fazi intenzivnog rasta ploda

11.07.2019.

Pregledom zasada može se konstatovati da je u toku intenzivno piljenje larvi treće letnje generacije kruškine buve. U cilju njihovog suzbijanja preporučuje se primena insekticida:

KULISA u koncentraciji 0,035% (karenca 14 dana)
+
ABASTATE u koncentraciji 0,15% (karenca 14 dana)

Kod sorti koje će se uskoro brati ne primenjivati hemijske mere zaštite.

Tretman izvesti u večernjim ili ranim jutarnjim satima uz obavezno poštovanje karence preparata.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!