Zaštita vinove loze u narednom periodu

19.07.2019.

U svim vinogorjima uočena je pojava simptoma oboljenja pepelnice (Uncinula necator) za koju postoje izuzetno povoljni uslovi za razvoj. U cilju sprečavanja širenja oboljenja, neophodno je u narednom periodu obavljati redovne tretmane zaštite kombinacijom kontaktnih i sistemičnih fungicida.

Preporuka stručnog tima Galenika Fitofarmacije je da se u narednom periodu, obavi zaštitni tretman kombinacijom fungicida:

  • AKORD u koncentraciji 0,05% + COSAVET 80 DF u koncentraciji 0,3%.

U narednom period posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti od sive truleži(Botritis cinerea), obzirom da je ove godine izuzetno visok potencijal za pojavu oboljenja. U ovu svrhu, zaštitni tretmani se mogu obavljati u kombinaciji sa fungicidima za zaštitu od pepelnice ili zasebno. U obe varijante treba nastojati da se obavi kvalitetna aplikacija fungicida direktno na grozd.

Za efikasnu zaštitu od sive truleži, stručni tim Galenike Fitofarmacije preporučuje primenu fungicida:

  • PEHAR u koncentraciji 0,2% ili ATLAS u količini od 0,8 kg/ha.

Za zaštitu od grožđanog moljca koji je prisutan u zasadima vinove loze preporučujemo primenu nekog od insekticida:

  • POLUX u koncentraciji 0,03% ili FURY 10 EC u koncentraciji 0,015%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!