Sertifikovan OHS sistem prema BSI OHSAS 18001:2007

12.02.2014.

Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, koji je uspostavljen u skladu sa zahtevima standarda BSI OHSAS 18001 je sertifikovan u januaru 2014. godine od strane sertifikacione kuće SGS Beograd.

Ovaj sistem se zasniva na identifikaciji rizika vezanih za zdravlje i bezbednost na radu, kao i sprovođenje mera za eliminisanje ili smanjenje rizika za zaposlene i druge zainteresovane strane koje mogu biti izložene navedenim rizicima.