Izvršena isplata dividendi za 2013. godinu

16.09.2014.

Poštovani akcionari,
u periodu 02. – 05. septembra 2014. godine izvršena je isplata dividendi za 2013. godinu svim akcionarima za koje je bio poznat uplatni račun. Pripadajući porez je obračunat i uplaćen na odgovarajuće račune javnih prihoda, a akcionarima je isplaćen neto iznos.

Ukupno je isplaćeno 195,4 miliona dinara u bruto iznosu, odnosno 97,4% od ukupnog iznosa izdvojenog za dividendu. Pojedinačna obaveštenja o isplati su poslata svakom akcionaru poštom.

Preostali iznos dividendi će biti isplaćen akcionarima po dobijanju informacije o broju tekućeg računa.

Za više informacija se možete obratiti Rukovodiocu odeljenja finansijsko računovodstvenih poslova, Gordani Arlov, e-mail: arlov@fitofarmacija.rs.