GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d. učesnik na projektu ECOZEO

14.01.2015.

GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d. je kompanija učesnik i deo konzorcijuma FP7 projekta koji je podržala sekcija za inovacije komisije Evropske unije a naziv ovog četvorogodišnjeg projekta je "Razvoj novih ECOZEO aplikacija u poljoprivrednom sektoru".

Cilj ECOZEO projekta je razvoj nove grupe Eko proizvoda za zaštitu bilja koji su u isto vreme efikasni, ekološki prihvatljivi, i u okviru održivog koncepta poljoprivredne prakse. ECOZEO proizvodi za zaštitu bilja svoje efekte, kao sto su kontrola štetočina i bolesti, smanjenje upotrebe konvencionalnih pesticida, smanjenje potrošnje vode, povećanje prinosa i tolerancije na abiotički stres, ostvaruju preko sloja primenjenog proizvoda, koji u vidu omotača prekriva lišće i plodove određenih kultura.

Razvoj nove grupe proizvoda se zasniva na:

  1. Uniformnoj raspodeli Zeolita 4A po površini lišća i plodova,
  2. Prilagođenim strategijama održive zaštite bilja: hromatsko maskiranje i biokontrola,
  3. Novoj upotrebi održivih aktivnih materija i pigmenata,
  4. Novom dizajnu pomoćnih materija/ađuvanata za povećanje performansi površinskog omotača ECOZEO proizvoda na biljkama.

ECOZEO projektni ciljevi će biti dosegnuti u saradnji naučnih ustanova, poljoprivredno-biotehnoloskih preduzeća i industrije, ukupno deset partnera okupljenih u okviru projekta nivoa 7 Evropske unije (FP7). Deset renomiranih kompanija i Instituta dolaze iz 8 evropskih zemalja. GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d. je lider u delu projekta razvoja formulacija novih proizvoda na bazi Zeolita 4A, kao razvoja proizvoda koji osim Zeolita imaju i aktivne biljne ekstrakte kao što je ulje majčine dušice. U toku je druga godina ogleda efikasnosti na plantazama u Turskoj i Španiji.

Detaljnije o projektu možete pogledati na linku ecozeo.eu.

Preuzimite dokument u formatu.