Galenika Fitofarmacija | Application

Application

Preporuka za primenu sredstava za zaštitu bilja

Pri izboru pravih sredstava za zaštitu bilja korisnici bi trebalo da se opredele za one koji su registrovani za upotrebu u toj situaciji/za taj problem, sa najmanjim mogućim rizikom za ljude i prirodnu sredinu.

Pre nego što se opredelite za upotrebu ovih sredstava, bilo da ste profesionalni korisnik ili lice koje ih povremeno upotrebljava, trebalo bi da obratite pažnju na sledeće okolnosti:

Podsećamo vas takođe, da nakon rada sa pesticidima obavezno:

Za sve savete u vezi sa primenom naših preparata možete se obratiti stručnoj službi Galenika Fitofarmacija.