Fitofarmacija | Information about current application

Information about current application

16 September 2020

To je polazna tačka uspešne proizvodnje useva, kao i važan alat za upravljanje rizikom.

2 September 2020

GALENIKA FITOFARMACIJA u svom portfoliju ima najsavremenije sorte pšenice koje su specijalno selektovane kako bi prinos bio vrhunski u našem podneblju.

25 August 2020

Početak uspešne proizvodnje jagode jeste odabir kvalitetnog sadnog materijala, priprema parcele i kvalitetna zaštita i ishrana biljaka.

21 August 2020

Radovi u voćnjaku nakon berbe doprinose pripremi biljke za narednu vegetaciju.

31 July 2020

Gubici nakon berbe plodova jabuke i kruške, odnosno tokom čuvanja plodova na svetskom nivou se kreću i do 25%.

29 July 2020

Zasadi jabuke i kruške su u zavisnosti od sortimenta u različitim fazama zrenja.

15 July 2020

Izuzetno toplo vreme povoljno utiče na prenamnoženje fitofagnih grinja - običnog paučinara, crvene voćne grinje, kao i eriofidnih grinja u zasadima višnje i trešnje.

15 July 2020

Zbog smanjenja populacije korovskih vrsta i pritiska korova na naredne useve.

Zbog rezistentnosti korova.

8 July 2020

U većini zasada jabuke trenutno je u toku polaganje jaja druge generacije jabukinog smotavca, dok se početak piljenja larvi i njihovo ubušenje u plodove očekuje u nekoliko narednih dana.

29 June 2020

Na osnovu sume efektivnih temperatura i ulova imaga na feromonskim klopkama, kao i vizuelnim pregledom zasada jabuka, može se konstatovati da je počelo polaganje jaja II generacije jabukinog smotavca.

24 June 2020

Period primarnih infekcija gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke je završen.

15 June 2020

Vremenske prilike praćene velikom količinom padavina obezbeđuju izrazito povoljne uslove za razvoj biljnih bolesti na povrću i vinovoj lozi.