Galenika Fitofarmacija | Primena proizvoda

Primena proizvoda

Preporuka za primenu sredstava za zaštitu bilja

Pri izboru pravih sredstava za zaštitu bilja korisnici bi trebalo da se opredele za one koji su registrovani za upotrebu u toj situaciji/za taj problem, sa najmanjim mogućim rizikom za ljude i prirodnu sredinu.

Pre nego što se opredelite za upotrebu ovih sredstava, bilo da ste profesionalni korisnik ili lice koje ih povremeno upotrebljava, trebalo bi da obratite pažnju na sledeće okolnosti:

Podsećamo vas takođe, da nakon rada sa pesticidima obavezno:

Za sve savete u vezi sa primenom naših preparata možete se obratiti stručnoj službi Galenika Fitofarmacija.