Fitofarmacija | Application

Suzbijanje bakteriozne plamenjače u zasadima jabučastog voća

15 April 2020

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća je jedna od ekonomski najdestruktivnijih bolesti ovih voćnih vrsta. Infekcijom na raznim organima voćaka uzrokuje njihovo sušenje ili sušenje celog stabla. Bakteriozna plamenjača zaražava sve organe voćaka: list, cvet, mladare, plod, mlađe i starije grane, deblo pa čak i koren.

Bakterioznu plamenjaču prouzrokuje bakterija Erwinia amylovora, koja prezimljava u obolelom tkivu voćaka, inficiranom prethodne godine, odakle se u proleće širi dospevajući na razne biljne organe.

U povoljnim uslovima vlažnosti i temperature (18°C), najčešće su infekcije preko cveta u fenofazi cvetanja. U osetljivim fenofazama jabučastih voćnih vrsta (početak cvetanja, cvetanje, precvetavanje i intenzivni porast mladara), preporuka je da se primeni fungicid LEGAT SP u koncentraciji 0,4-0,45%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!