Fitofarmacija | Application

Zaštita zasada jabuka u narednom periodu

4 June 2020

U proteklom periodu, kao i prema najavama meteorologa i tokom iduće nedelje, česte i obilne padavine stvarale su izuzetno povoljne uslove za razvoj prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Period primarnih zaraza od ovog patogena je još uvek u toku, pa sa preventivnim merama zaštite u cilju sprečavanja nastanka infekcije treba nastaviti. Voćarima se preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

  • METOD 480 SC u koncentraciji 0,3% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%.

U zasadima sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se i primena fungicida:

  • LUNAR u koncentraciji 0,02%.

I dalje je u toku piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U cilju suzbijanja ove štetne vrste proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • TRITON u koncentraciji 0,25%.

Tokom perioda intenzivnog rasta plodova jabuke povećane su i potrebe za kalcijumom koji ulazi u sastav ćelijskih zidova i utiče na njihov kvalitet. Preporučujemo korišćenje folijarnog đubriva:

  • FOLIGAL CAL PIT u koncentraciji 0,3-0,5%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!