Fitofarmacija | Application

Zaštita zasada jabuka od jabukinog smotavca i skladišnih bolesti

8 July 2020

U većini zasada jabuke trenutno je u toku polaganje jaja druge generacije jabukinog smotavca, dok se početak piljenja larvi i njihovo ubušenje u plodove očekuje u nekoliko narednih dana.

U svakom slučaju, kako bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje tretman insekticidima:

  • TRITON u koncentraciji 0,25-0,3% + POLUX u koncentraciji 0,05%.

U cilju prevencije pojave skladišnih bolesti plodova treba upotrebiti fungicide:

  • METOD 480 SC u koncentraciji 0,3% + GALOFUNGIN T u koncentraciji 0,1%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!