Fitofarmacija | Application

Zaštita zasada jabuka i kruške

29 July 2020

Zasadi jabuke i kruške su u zavisnosti od sortimenta u različitim fazama zrenja. U cilju suzbijanja prouzrokovača skladišnih patogena (Monilinia fructigena, Penicillium spp. i dr.) i duže održivosti ploda u skladištu, preporučujemo upotrebu jednog od najsavremenijih fungicida:

  • FLUX u količini 1 l/ha.

Pregledom zasada jabuke registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • TRITON u količini 2,5 l/ha + POLUX u količini 0,3 l/ha.

Tokom intenzivnog izduživanja ćelija ploda povećana je njihova potreba za kalcijumom. Voćarima preporučujemo upotrebu folijarnog đubriva FOLIGAL CAL PIT - 3-5 l/ha, na bazi kalcijuma u najprihvatljivijem obliku za ovu fazu razvoja.

Karenca svih preporučenih pesticida je 7 dana.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!