Fitofarmacija | Application

Najbolje za vašu pšenicu u ovom trenutku

1 March 2021

Prethodnih nedelja temperaturna kolebanja su u nekim krajevima, kao što su delovi Banata, uz jake hladne vetrove, doveli do oštećenja useva pšenice i ječma.

Porastom temperatura, biljke će se polako fiziološki oporavljati, ali duže vreme ovakav usev neće moći da koristi hranu iz zemljišta koja mu je dostupna, a posledice će biti smanjenje prinosa.

Da bismo delovali na ubrzanje prirodnog fiziološkog oporavka biljaka, potrebno je primeniti jedinstven biostimulator EPIN EKSTRA.

Bolji učinak na poboljšanje stanja useva je moguće postići dodavanjem aminokiselina biljnog porekla koje se nalaze u preparatu ACTIVEG VEGETATIVE. Preparat će biljkama (koje će Epin ekstra fiziološki pokrenuti) odmah dati potrebnu hranu preko lista, kako bi se maksimalno ubrzao period kada će biljka moći da nastavi svoj razvoj i ishranu iz zemljišta.

Epin ekstra i Activeg vegetative u ovoj fazi direktno utiču na prinos oštećenog useva!

Epin ekstra 50 ml / 1 ha
+
Activeg vegetative 3 l /ha

Epin ekstra i Activeg vegetative

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!