Galenika Fitofarmacija | Application

Zaštita jabuke u narednom periodu

9 July 2021

Jabuka se nalazi u fazi razvoja plodova gde prosečna veličina, u zavisnosti od sorte, iznosi 45-55 mm u prečniku. Ovo je period kada je neophodno aktivno zalivanje zasada sa sprovođenjem pravilne zaštite i ishrane bilja.

Na osnovu feromonskih klopki i sume efektivnih temperatura, konstatovano je piljenje druge generacije Jabukinog smotavca. U zasadima gde je sprovedena redovna mera zaštite nisu vidljivi simptomi ubušenja larvi prve generacije. Kako bi se plod sačuvao do berbe i izbeglo ubušenje prisutnih gusenica, neophodno je izvršiti tretman zaštite. U ranijim sortama je važno birati insekticide sa kraćom karencom ali sa visokom efikasnošću na suzbijanje ekonomski najznačajnije štetočine jabuke.

Preparat TRITON je insekticid koji ispoljava izuzetnu efikasnost na suzbijanje larvi. Karakteriše ga brzo delovanje, gde do paralize gusenice dolazi već za 2-4 sata nakon aplikacije, a do potpune smrti za 2-4 dana. Izuzetno važna karakteristika insekticida TRITON jeste nizak površinski napon, pa se aplikacijom sa dovoljnom količinom vode postiže apsolutna pokrivenost tretirane površine i time pruža maksimalna zaštita. Fotostabilan je i izuzetno povoljne ph vrednosti. Sve ove pozitivne karakteristike preparata TRITON, čine ga nezamenljivim u strategiji suzbijanja Jabukinog smotavca u različitim fazama razvoja plodova jabuke.

Visoke temperature su povoljno uticale na ubrzan razvoj i produkciju većeg broja generacija grinja. U pojedinim zasadima, vidljivi su simptomi koje svojom ishranom prouzrokuju ove štetočine, pre svih Tetranychus urticae i Panonychus ulmi. U cilju suzbijanja pokretnih formi, važno je uraditi tretman sa akaricidom ABASTATE. Preporuka stručnog tima Galenika-Fitofarmacije je da se tretman uradi tokom noći, sa velikom količinom vode (minimum 1000 l vode/ha). Kako bi se postigla što bolja pokrivenost tretirane površine i povećala efikasnost suzbijanja grinja, potrebno je dodavanje mineralnog ulja GALMIN.

U ovoj fenofazi, intenzivira se razvoj generativnih organa u odnosu na vegetativne. Najveća količina vode i hraniva biljka koristi u cilju sazrevanja i povećanja krupnoće ploda. Zbog navedenog, vrlo je bitna redovna prihrana ploda jabuke određnom koncentracijom kalcijuma, kako bi se izegla pojava gorkih pega i kako bi se proizveo plod spreman za dugo čuvanje. U tu svrhu, u sortama kojima se bliži berba, pravo rešenje jeste aplikacija preparata FERTIGAL CaB ORGANO ili FOLIGAL CAL PIT. Folijarna đubriva sa malim sadržajem azota ili bez njega su važni, jer ne podstiču vegetativni porast i pružaju dovoljnu količinu kalcijuma koji je neophodan za zdrav i fiziološki stabilan plod.

Zaštita jabuke protiv grinja I jabukinog smotavca

Šteta prouzrokovana larvom Jabukinog smotavca