Galenika Fitofarmacija | Application

Zaštita i ishrana višnje posle berbe

13 July 2021

Zaštita višnje posle berbe

Pegavost lista višnje je jedna od najopasnijih bolesti jer izaziva prevremeno opadanje lista tokom leta, koje može dovesti do ponovnog cvetanja voćaka. Ukoliko do cvetanja i ne dođe, rod u narednoj godini će biti izuzetno umanjen jer se biljka nije dobro pripremila za zimski period i nije imala list kojim bi hranila sebe i rodne pupoljke.

Zaštita i ishrana višnje posle berbe
Zaštita i ishrana višnje posle berbe

Za suzbijanje pomenutog prouzrokovača biljnih bolesti preporučujemo primenu preparata:

MANKOGAL 80 u količini 2,5 kg/ha
+
NEON u količini 500 ml/ha

Ishrana zasada višnje posle berbe

U toku vegetacije zbog rasta i razvića plodova, lisne i drvenaste mase, značajna količina mikro i makroelemenata smanjena je u zemljištu. Neophodno je biljkama dati lako pristupačne mikroelemente koje će brzo usvojiti i deponovati u svojim organima za snažniji start naredne vegetacije. Pre opadanja lišća voćka povlači sva hraniva u svoje drvenaste organe i korenov sistem. Pre nego što počne povlačenje sokova u biljkama potrebno je odraditi tretman hranivima folijarnim putem.

U zasadima višnje nakon završene berbe izuzetno je važan tretman koji će biti priprema voćaka za narednu vegetaciju i obezbediti inicijalnu snagu za cvetanje i listanje biljaka na proleće.

Stručni tim kompanije Galenika-Fitofarmacija nakon obavljene berbe u zasadima višnje preporučuje primenu preparata na bazi bora FOLIGAL BOR 150 u količini 1 l/ha, cinka FOLIGAL CINK 700 u količini 1 l/ha i magnezijuma FOLIGAL MAGNEZIJUM 500 u količini 2 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!