Fitofarmacija | Application

Kako sprečiti poleganje rasada povrća

19 February 2020

Najveće štete u proizvodnji rasada nanosi bolest poleganja rasada koju prouzrokuje gljivica Pythium spp.

Simptomi

Početni simptomi su u vidu vodenastih pega, one se povećavaju i šire, a tek iznikla biljčica izumire. Zaraženi deo stabla je uvek tanji od zdravog dela, pa biljke poležu. Pojedine biljke ili više njih mogu da stradaju ne gubeći normalan izgled.

Na obolelim delovima biljaka primećuju se beličasti končići koji se protežu i na površini zemljišta. Polegle biljčice brzo uginu. Iz obolelih biljaka zaraza se brzo širi na zdrave, tako da može doći do potpunog propadanja rasada.

Širenju bolesti pogoduje prevelika vlažnost, velika gustina i slabo provetravanje.

Kako suzbiti bolest

Kod suzbijanja pored hemijskih mera borbe potrebno je obezbediti provetrenost i biljkama dati optimalne količine vode i izbegavati preobilna zalivanja.

Kao mera zaštite, pored pravilnog zalivanja i dobre provetrenosti, primeniti preparat BALB 0,2% neposredno posle nicanja, pre rasađivanja i nakon rasađivanja.

Fungicid BALB je sistemični preparat čija je aktivna materija propomokarb hidrohlorid, koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i poleganja rasada, i potrebno ga je primeniti u početnim fazama razvoja odmah nakon nicanja biljaka zalivanjem rasada. Koncentracija primene je 0,2% odnosno 20 ml/ 10 litara vode i takvim rastvorom se zalije 6-8 m².

BALB ne treba primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!