Fitofarmacija | Application

Zaštita zasada breskve i nektarina

21 February 2020

Zasadi breskve i nektarine se u većini slučajeva nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih listića.

Ovo je najosetljivija fenofaza razvoja breskve i nektarine za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) a najavljene padavine u narednom periodu stvoriće povoljne uslove za njen nastanak.

Preporučujemo da se pre najavljenih padavina izvede tretiranje jednim od sledećih fungicida:

DIZIRAM 76 WG 0,25-0,35%
ili
GALILEO 0,075-0,1%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!