Fitofarmacija | Application

Zaštita zasada kruške

21 February 2020

U zasadima krušaka vizuelnim pregledom mogu se konstatovati prisustvo imaga obične kruškine buve i početak polaganja jaja.

U cilju suzbijanja prezimljavajućeg imaga i sprečavanja daljeg polaganja jaja preporučuje se primena preparata:

CIPKORD 20 EC u koncentraciji 0,03%
+
GALMIN u koncentraciji 3%

Tretmane treba izvoditi u najtoplijem delu dana kada je aktivnost kruškine buve najveća.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!