Fitofarmacija | Application

Zaštita zasada breskve i nektarina

2 March 2020

Zasadi breskve i nektarine se u većini slučajeva nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljak ado pojave zeleni hlistića, kako na vršnim, tako i na bočnim pupoljcima. Prognozirane visoke temperature u narednom periodu ubrzaće otvaranje pupoljaka.

Ovo je najosetljivija fenofaza razvoja breskve i nektarine za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), a najavljene padavine do kraja nedelje stvoriće povoljne uslove za njen nastanak.

Preporučujemo da se pre najavljenih padavina izvede tretiranje jednim od sledećih fungicida:

DIZIRAM 76 WG u koncentraciji 0,3-0,35%
ili
GALILEO u koncentraciji 0,075-0,1%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!