Fitofarmacija | Application

Zaštita zasada koštičavih voćnih vrsta

2 March 2020

Koštičave voćne vrste se nalaze u fenofazi bubrenja pupoljaka. U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena, prouzrokovača ekonomski štetnih oboljenja kao što su:

  • monilioza koštičavog voća (Monilia spp.),
  • pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii),
  • rogača šljive (Taphrina pruni),
  • šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila)
  • bakteriozna oboljenja,
  • kao i prezimljujućih formi štetnih insekata.

Voćarima preporučujemo da tokom nedelje obavezno izvedu preventivni tretman nekim od bakarnih preparata u kombinaciji sa mineralnim uljem:

BAKARNI OKSIHLORID-50 u koncentraciji 0,5%
ili
CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,35% + GALMIN u koncentraciji 2%
ili
PLAVO ULJE u koncentraciji 2-3%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!