Fitofarmacija | Application

Kako pomoći biljkama da prebrode stresne uslove niskih temperatura

20 March 2020

Narednih dana najavljuju se niske temperature koje mogu imati nepovoljni uticaj na biljke.

Najugroženija je šećerna repa u nicanju, kajsije, breskve i drugo rano voće u cvetanju i rasadi povrća bez grejanja. Za smanjenje štetnog uticaja niskih temperatura može se primeniti kombinacija biostimulatora EPIN EKSTRA 50-100 ml/ha i aminokiselina ACTIVEG 5-8-10 u količini 3-5 l/ha.

Ukoliko se tretman izvodi ručnim prskalicama, potrebno je primeniti EPIN EKSTRA 3 ml/10 l + ACTIVEG 5-8-10 30 ml/10 l vode.

EPIN EKSTRA sadrži biljni hormon epi-brasinolid koji pokreće enzime u biljci i povećava otpornost na stres izazvan niskom temperaturom, dok ACTIVEG 5-8-10 sadrži hranljive elemente i kompleks aminokiselina koje generalno pomažu biljci da lakše prevaziđe stres.

Optimalno vreme primene ove kombinacije je 1-2 dana pre najavljenih niskih temperatura. Ukoliko je potrebno kombinacija EPIN EKSTRA + ACTIVEG 5.8.10 se može ponoviti posle 3 dana.