Fitofarmacija | Application

Zaštita rasada paprike od bolesti

30 March 2020

Nakon nicanja biljaka u kontejnerima najznačajnija bolest je poleganje rasada koju prouzrokuje gljivica Pythium spp.

Najveće štete nanosi u proizvodnji rasada. Početni simptomi su u vidu vodenastih pega, one se povećavaju i šire, a tek iznikla biljčica izumire. Zaraženi deo stabla je uvek tanji od zdravog dela, pa biljke poležu. Pojedine biljke ili više njih mogu da stradaju ne gubeći normalan izgled. Na obolelim delovima biljaka primećuju se beličasti končići koji se protežu i na površini zemljišta. Polegle biljčice brzo uginu. Iz obolelih biljaka zaraza se brzo širi na zdrave, tako da može doći do potpunog propadanja rasada.

Širenju bolesti pogoduje prevelika vlažnost, velika gustina, slabo provetravanje.

Kod suzbijanja pored hemijskih mera borbe potrebno je obezbediti provetrenost i biljkama dati optimalne količine vode i izbegavati preobilna zalivanja.

Fungicid BALB - sistemični preparat čija je aktivna materija propamokarb hidrohlorid, koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i poleganja rasada, i potrebno ga je primeniti u početnim fazama razvoja odmah nakon nicanja biljaka zalivanjem rasada.

Koncentracija primene je 0,15-0,20% odnosno 15-20 ml /10 litara vode i takvim rastvorom se zalije 6-8 m². U prvom tretmanu preparat BALB se primenjuje sam. Primenjuje se još i pre pikiranja ili rasađivanja u kombinaciji sa MANKOGALOM 80 u koncentraciji 0,25% odnosno 25 g/10 litara vode uz dodatak đubriva FERTIGAL EKLOMAKS u koncentraciji 0,1% ili 10ml/10 litara vode.

Preparat BALB ne primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!