Fitofarmacija | Application

Zaštita povrća ranije rasađenog

3 April 2020

Na jugu Srbije i u plastenicima sa grejanjem i gde je rasađivanje urađeno ranije, biljke su u različitim fazama razvoja, pa shodno tome se i razlikuje preporuka za zaštitu i ishranu.

Za ishranu paradajza i paprike se preporučuje SOLUVEG 20:20:20 u količini 1 g/biljci + FERTIGAL HUMI PRO u količini 5 l/ha.

Za ishranu krastavca SOLUVEG PARMA 16:6:27 u količini 1 g/biljci + FERTIGAL HUMI PRO u količini 5 l/ha.

Zaštita i folijarna ishrana paradajza:

FUZIJA ili NUKLEUS u količini 2,5 l/ha + POLUX u koncentraciji 0,05%
+ FERTIGAL EKLOMAKS u količini 2 l/ha.

Zaštita i folijarna ishrana paprike:

MANKOGAL 80 u količini 2 kg/ha + ASTERIA WG u koncentraciji 0,02%
+ FERTIGAL EKLOMAKS u količini 2 l/ha

Zaštita i folijarna ishrana krastavca:

PROMESA u količini 0,75 l/ha + ASTERIA WG u koncentraciji 0,03%
+ FERTIGAL CaB Organo u količini 2 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!