Fitofarmacija | Application

Aktuelna zaštita jabuke

7 April 2020

Protekli period izuzetno toplog vremena uslovio je i brz razvoj biljaka. Zasadi jabuka su za proteklih 5 -7 dana, u zavisnosti od položaja, sortimenta i starosti, prešli iz fenofaze "roze pupoljaka" do fenofaze "beli baloni", "početak cvetanja". Dozrelost askospora u opalom lišću je dostigla dovoljan nivo da se pri prvom narednom vlaženju oslobode iz dozrelih askusa i dovedu do nastanka primarne infekcije gljivom Venturia inaequalis koja prouzrokuje čađavu pegavost lista i krastavost plodova jabuke.

Stručni tim Galenika Fitofarmacije preporučuje preventivni tretman pre nastanka uslova za infekciju kombinacijom fungicida:

  • MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25% + PEHAR u koncentraciji 0,1%

Radi suzbijanja prezimelih zaraza od strane gljive Podosphaera leucotricha - prouzrokovača pepelnice jabuke kod osetljivih sorti preporučuje se primena fungicida:

  • FOTON u koncentraciji 0,02% + COSAVET 80 DF u koncentraciji 0,3%.

Za prevazilaženja fiziološkog stresa, kao i ujednačenije cvetanje preporučujemo upotrebu folijarnih đubriva - ACTIVEG5-8-10 u koncentraciji 0,3% + FOLIGAL BOR 150 u koncentraciji 0,15%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

U fazama cvetanja nije dozvoljena primena insekticida!