Fitofarmacija | Application

Aktuelna zaštita vinove loze u narednom periodu

10 April 2020

U početnim fazama razvoja lastara vinove loze neophodno je obaviti preventivnu zaštitu u cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice, crne pegavosti i štetnih vrsta grinja.

Pepelnica (Uncinula necator) je bolest koja se javlja na svim zelenim delovima vinove loze, na kojima se stvara sivo pepeljasta prevlaka. Poznato je da pepelnica prezimljava u pupoljku i da se infekcija može ostvariti još u početnim fazama razvoja lista i lastara. Od izuzetne je važnosti primena fungicida koji sprečavaju ostvarivanje infekcije i širenje oboljenja.

Preventivni tretman u fazi pred otvaranje pupoljka treba obaviti fungicidom COSAVET DF.

Zatim, u fazi porasta lastara 5-10 cm, fungicidima LUNAR ili AKORD se obezbeđuje efikasna zaštita vinove loze od pepelnice. Primena, tj. izbor, fungicida AKORD ili LUNAR u ovoj fazi je u uskoj zavisnosti od temperature vazduha. Ukoliko preovlađuju nešto niže temperature, do 12˚C, preporučujemo primenu fungicida LUNAR, a u slučaju da su temperature iznad 12˚C, preporuka je da se primeni AKORD.

Crna pegavost (Phomopsis viticola) je oboljenje koje se najčešće može uočiti na lišću u vidu tamno braon do mrkih tačkica, oivičenih svetlim krugom. Na zelenim lastarima uočavaju se ljubičasto-crne pege koje se vremenom uvećavaju i spoje. Pege su paralelno raspoređene, kasnije pucaju formirajući u unutrašnjosti udubljenje. Na zdrvenjenim lastarima, javlja se izbeljivanje površine kore. Na površini izbeljene kore u proleće se formiraju crne tačkice takozvani piknidi koji su lako vidljivi golim okom. Piknidi na zdrvenjenim lastarima predstavljaju prolećni izvor zaraze.

Efikasna zaštita vinove loze od crne pegavosti se može obezbediti kombinovanom primenom:

  • preventivnih mera zaštite - rezidba i uklanjanje zaraženih delova tj. izvora zaraze i
  • pravim izborom i pravilnom primenom efikasnih fungicida.

U cilju zaštite od prouzrokovača crne pegavosti (Phomopsis viticola) u narednom periodu preporučujemo primenu preventivnog fungicida MANKOGAL 80.

Lozina grinja (Eryophies vitis) je vrsta čije prisustvo prouzrokuje erinozna oštećenja na vinovoj lozi. Oštećenja se najčešće javljaju na pupoljcima, lišću i lastarima. Grinja prezimljava u pupoljku, i pri velikoj brojnosti izaziva sušenje pupoljaka.

Tretmanima u fazi razvoja 3-5 lista kada su lastari porasta 5-10 cm i kasnije kada su lastari porasta 20-30 cm značajno se redukuje reprodukcioni potencijal grinje i eliminiše mogućnost kalamiteta tokom vegetacije. Efikasno suzbijanje eriofidnih grinja postiže se primenom akaricida ABASTATE uz dodatak pomoćnog sredstava NU FILM 17.

Za poboljšanje rasta i razvića biljaka kao i brže i lakše prevazilaženje stresa potrebno je primeniti preparat iz grupe biostimulatora EPIN EXTRA.

Za zaštitu vinove loze, u fazi 5-10 cm porasta lastara, preporučujemo primenu kombinacije preparata:

  • LUNAR u dozi 0,2 l/ha ili AKORD u dozi 0,4 l/ha + MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25% + ABASTATE u koncentraciji 0,1% + NU FILM u koncentraciji 0,1% + EPIN EXTRA u količini 50 ml/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!