Fitofarmacija | Zaštita breskve

Zaštita breskve

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Mirovanje vegetacije prezimljavajuće forme patogena Bakarni oksihlorid-50
ili
Plavo ulje
0,5-0,75%

2-3%
OVP
Bubrenje pupoljaka kovrdžavost lista breskve Diziram 76 WG
ili
Galileo
ili
Dakoflo 720 SC
0,3%

0,075%

0,25-0,35%
21

OVP

OVP
Pred otvaranje pupoljka
(pred pojavu zelene tačke)
kovrdžavost lista breskve Diziram 76 WG
ili
Galileo
ili
Dakoflo 720 SC
0,3%

0,075%

0,25-0,35%
21

OVP

OVP
Cvetanje monilija Neon
ili
Pehar
0,05%

0,2%
14

21
Precvetavanje šupljikavost lista

monilija

biljne vaši
Metod 480 SC
+
Neon
ili
Pehar
+
preparat na bazi
a.m. acetamiprid
0,3%

0,05%

0,2%


0,02-0,03%
21

14

21


-
Plod veličine oraha šupljikavost lista

monilija, pepelnica

breskvin smotavac
Metod 480 SC
+
Akord
+
Harpun
0,3%

0,075%

0,1%
21

7

28
Nakon proređivanja bolesti lista

monilija, pepelnica

breskvin smotavac
Diziram 76 WG
+
Akord
+
Polux
0,25%

0,075%

0,05%
21

7

14
15-20 dana nakon proređivanja šupljikavost lista

mrka trulež ploda

biljne vaši
Metod 480 SC
+
Flux*
+
preparat na bazi
a.m. acetamiprid
0,3%

0,1%


0,02-0,03%
21

7


-
14 dana pred berbu mrka trulež ploda

biljne vaši, breskvin smotavac
Flux*
+
Polux
0,1%

0,05%
7

14
Jesenji tretman prezimljavajuće forme prouzrokovača bolesti Bakarni oksihlorid-50 0,75% -

* U toku je proces registracije.

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha.

Suzbijanje korova:

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!