Fitofarmacija | Zaštita breskve

Zaštita breskve

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Mirovanje vegetacije prezimljavajuće forme patogena Bakarni oksihlorid-50
ili
Plavo ulje
0,5-0,75%

2-3%
OVP
Bubrenje pupoljaka kovrdžavost lista breskve Diziram 76 WG
ili
Galileo
0,3%

0,075%
21

OVP
Razmicanje pupoljaka
(pred pojavu zelene tačke)
kovrdžavost lista breskve Diziram 76 WG
ili
Galileo
0,3%

0,075%
21

OVP
Cvetanje monilija Neon
ili
Pehar
0,05%

0,2%
14

21
Precvetavanje šupljikavost lista

monilija

biljne vaši
Metod 480 SC
+
Neon
ili
Pehar
+
Tonus*
0,3%

0,05%

0,2%

0,025%
21

14

21

14
Plod veličine oraha šupljikavost lista

monilija, pepelnica

breskvin smotavac
Metod 480 SC
+
Akord
+
Harpun
0,3%

0,075%

0,1%
21

7

28
Nakon proređivanja bolesti lista

monilija, pepelnica

breskvin smotavac
Diziram 76 WG
+
Akord
+
Triton*
0,25%

0,075%

0,25-0,3%
21

7

7
15-20 dana nakon proređivanja šupljikavost lista

mrka trulež ploda

breskvin smotavac
Metod 480 SC
+
Flux
+
Polux
0,3%

0,1%

0,05%
21

7

14
14 dana pred berbu mrka trulež ploda

breskvin smotavac
Flux
+
Triton*
0,1%

0,25-0,3%
7

7
Jesenji tretman prezimljavajuće forme prouzrokovača bolesti Bakarni oksihlorid-50 0,75% -

* U toku je proces registracije.

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha.

Suzbijanje korova:

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!