Fitofarmacija | Zaštita jabuke

Zaštita jabuke

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Bubrenje pupoljaka prezimljavajuće forme prouzrokovača bolesti i štetnih insekata Bakarni oksihlorid-50
ili
Cuprozin 35 WP
+
Galmin
+
Galofungin T
+
Cipkord 20 EC
0,5%

0,35%

2-3%

0,1%

0,02%
OVP

OVP

OVP

OVP

OVP
Plavo ulje 2-3% OVP
Pucanje pupoljka čađava pegavost lišća preparat na bazi
a.m. bordovska čorba
ili
Cuprozin 35 WP

0,8%

0,35%

-

OVP
Mišje uši čađava pegavost lista

pepelnica
Mankogal 80
+
Pehar
+
Cosavet 80-DF
0,25%

0,1%

0,3%
21

28

14
Zeleni buketići čađava pegavost lista

pepelnica

biljne vaši, cvetojed
Mankogal 80
+
Pehar
+
Cosavet 80-DF
+
Foton
+
Radar 300 EW
0,25%

0,1%

0,3%

0,02%

0,25%
21

28

14

21

28
Roze pupoljak čađava pegavost lista

pepelnica

zelena vaš, brašnasta vaš
Mankogal 80
+
Neon
+
Cosavet 80-DF
+
Konzul
0,25%

0,05-0,07%

0,3%

0,1%
21

28

14

28
Beli baloni čađava pegavost lišća

pepelnica

biljne vaši
Galileo
+
Neon
+
Foton
+
Cosavet 80-DF
+
Radar 300 EW
0,075-0,1%

0,05-0,07%

0,02%

0,3%

0,25%
35

28

21

14

28
Od roze pupoljka do faze intezivnog porasta mladara po potrebi bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka (Erwinia amylovora) Legat SP 0,4-0,45% 30
Cvetanje čađava pegavost lista

pepelnica
Galileo
+
Pehar
+
Lunar
0,075-0,1%

0,1%

0,02%
35

28

21
Precvetavanje čađava pegavost lista

pepelnica

biljne vaši
Kardinal
+
Sekvenca
+
Konzul
0,075%

0,02%

0,1%
28

28

28
Prvo posle precvetavanja čađava pegavost lišća i krastavost plodova

pepelnica

jabukin smotavac

biljne vaši
Galileo
+
Sekvenca
+
Lunar
+
Harpun
+
Tonus
0,1%

0,02%

0,02%

0,1%

0,05%
35

28

21

28

28
Drugo posle precvetavanja čađava pegavost lišća i krastavost plodova

pepelnica

jabukin smotavac
Kardinal
+
Sekvenca
+
Triton
0,075%

0,02%

0,25-0,3%
28

28

7
Treće posle precvetavanja čađava pegavost lišća i krastavost plodova

pepelnica

biljne vaši
Kardinal
+
Sekvenca
+
Asteria WG
0,075%

0,02%

0,02%
28

28

21
Četvrto posle precvetavanja čađava pegavost lišća i krastavost plodova

pepelnica

jabukin smotavac
Galileo
+
Impact 25 SC
+
Cipkord 20 EC
ili
Fury 10 EC
0,1%

0,02%

0,015-0,02%

0,01-0,015%
35

28

28

28
Prema potrebi fitofagne grinje Uranus
+
Abastate
+
NU Film 17
ili
Galmin
0,05%

0,075%

0,1%

0,3%
14

14

-

21
Peto posle precvetavanja čađava pegavost lišća i krastavost plodova

pepelnica

biljne vaši
Galileo
+
Impact 25 SC
+
Asteria WG
0,1%

0,02%

0,02%
35

28

21
Šesto posle precvetavanja čađava pegavost lišća i krastavost plodova

pepelnica

jabukin smotavac

biljne vaši
Metod 480 SC
+
Akord
+
Harpun
+
Tonus
0,3%

0,03%

0,1%

0,05%
21

21

28

28
Sedmo posle precvetavanja čađava pegavost lišća i krastavost plodova

prouzrokovači skladišnih bolesti

jabukin smotavac
Metod 480 SC
+
Galofungin T
+
Triton
+
Polux
0,3%

0,1%

0,25-0,3%

0,03%
21

14

7

7
Osmo posle precvetavanja čađava pegavost lišća i krastavost plodova

prouzrokovači skladišnih bolesti

jabukin smotavac
Metod 480 SC
+
Flux
+
Triton
0,3%

0,1%

0,25-0,3%
21

7

7
Deveto posle precvetavanja prouzrokovači skladišnih bolesti

jabukin smotavac
Flux
+
Polux
0,1%

0,03%
7

7
Jesenji tretman prezimljujuće forme patogena Cuprozin 35 WP
+
Galofungin T
0,35%

0,1%
-

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha.

Suzbijanje korova:

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!