Fitofarmacija | Zaštita kruške

Zaštita kruške

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Mirovanje vegetacije kruškina buva Galmin
+
Cipkord 20 EC
3%

0,03%
OVP
Bubrenje pupoljaka prezimljavajuće forme prouzrokovača bolesti i štetnih insekata Bakarni oksihlorid-50 0,5% OVP
Mišje uši čađava pegavost lista i krastavost plodova Metod 480 SC 0,3% 21
Beli baloni čađava pegavost lista i krastavost plodova

kruškina buva
Metod 480 SC
+
Pehar
+
Harpun
0,3%

0,1%

0,15%
21

28

28
Cvetanje čađava pegavost lista i krastavost plodova Pehar
+
Mankogal 80
0,1%

0,25%
28

21
Precvetavanje čađava pegavost lista i krastavost plodova

kruškina buva
Mankogal 80
+
Sekvenca
+
Furioso
+
NU Film 17
0,25%

0,02%

0,15%

0,1%
21

28

21

-
Prvo posle precvetavanja čađava pegavost lista i krastavost plodova

kruškina buva
Mankogal 80
+
Sekvenca
+
Abastate
+
Galmin
0,25%

0,02%

0,075%

0,3%
21

28

14

21
Drugo posle precvetavanja čađava pegavost lista i krastavost plodova

jabukin smotavac
Metod 480 SC
+
Sekvenca
+
Harpun
0,3%

0,02%

0,15%
21

28

28
Treće posle precvetavanja čađava pegavost lista i krastavost plodova Metod 480 SC 0,3% 21
Četvrto posle precvetavanja čađava pegavost lista i krastavost plodova

kruškina buva
Mankogal 80
+
Furioso
0,25%

0,15%
21

21
Peto posle precvetavanja prouzrokovači skladišnih bolesti

kruškina buva
Flux
+
Abastate
+
NU Film 17
0,1%

0,075%

0,1%
3

14

-
15 dana pred berbu prouzrokovači skladišnih bolesti

jabukin smotavac
Flux
+
Polux
0,1%

0,05%
3

7
Jesenji tretman prezimljavajuće forme prouzrokovača bolesti Bakarni oksihlorid-50 0,5% -

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha.

Suzbijanje korova:

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!