Fitofarmacija | Zaštita kupine

Zaštita kupine

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Bubrenje pupoljaka bolesti stabla preparat na bazi
a.m. bakar-oksihlorid
0,25% -
Početak listanja plamenjača

štetni insekti

fitofagne grinje
Kardinal*
+
preparat na bazi
a.m. deltametrin
+
Abastate + NU Film 17
1,5 l/ha


0,03%

0,1% + 0,1%
OVP


-

14
Vidljivi cvetni pupoljci rđa stabla

siva trulež
Akord
+
Atlas
0,8 l/ha

1 kg/ha
14

10
Cvetanje siva trulež Atlas 1 kg/ha 10
14 dana pred berbu bolesti stabla

siva trulež
Akord
+
Atlas
0,8 l/ha

1 kg/ha
14

10
Posle berbe bolesti stabla

fitofagne grinje
preparat na bazi
a.m. mankozeb
+
Abastate + NU Film 17

2,5 kg/ha

0,1% + 0,1%

-

14
Jesenji tretman bolesti stabla preparat na bazi
a.m. bakar-oksihlorid
0,25% -

* U toku je proces registracije.

Suzbijanje korova:

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!