Fitofarmacija | Zaštita maline

Zaštita maline

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Bubrenje - pucanje pupoljaka
(nakon završenog vezivanja)
bolesti sušenja izdanaka

štitaste vaši, zimska jaja biljnih vaši, prezimljujuće forme eriofidnih grinja
Cuprozin 35 WP
+
preparat na bazi
mineralnog ulja
ili
Plavo ulje
0,35%


2%

2%
OVP


-

OVP
Početak listanja bolesti sušenja izdanaka

štetni insekti
Cuprozin 35 WP
ili
Bakarni oksihlorid-50*
+
Tonus
0,35%

0,25%

0,3 kg/ha
OVP

OVP

14
Pred jasno izdvajanje zatvorenih pupoljaka
(bočni izdanci dužine 10-15 cm)
bolesti sušenja izdanaka, rđa maline

siva trulež

cvetojed

fitofagne grinje
Akord
+
Pehar
+
Kozak
+
Abastate + NU Film 17
0,8 l/ha

0,2%

0,03%

0,1% + 0,1%
14

14

28

14
Nepospredno pred cvetanje - početak cvetanja plamenjača Alijansa** 65 g/ 10 l vode OVP
bolesti sušenja izdanaka

siva trulež

malinina buba i mušica, cvetojed

fitofagne grinje
Promesa
+
Pehar
+
Kozak
+
Uranus
0,075%

0,2%

0,03%

0,5 l/ha
10

14

28

3
Precvetavanje
i početak formiranja plodova
bolesti sušenja izdanaka

siva trulež

štetni insekti
Sekvenca*
+
Atlas
+
Tonus
0,4 l/ha

0,8 kg/ha

0,3 kg/ha
14

7

14
14 dana pred berbu bolesti sušenja izdanaka

siva trulež
Promesa
+
Atlas
0,075%

0,8 kg/ha
10

7
7 dana pred berbu siva trulež Atlas 0,8 kg/ha 7
Odmah posle berbe i uklanjanja izdanaka bolesti sušenja izdanaka, rđa maline

fitofagne grinje

štetni insekti
Kardinal*
+
Sekvenca*
+
Abastate + NU Film 17
+
Kozak
1,5 l/ha

0,4 l/ha

0,1% + 0,1%

0,03%
OVP

14

14

28
Jesenji tretman pre opadanja lišća bolesti sušenja izdanaka Cuprozin 35 WP
ili
Bakarni oksihlorid-50*
0,35%

0,25%
OVP

* U toku je proces registracije.

** Potapanje korena sadnica pre sadnje u rastvor 65 g preparata/10 l vode ili zalivanjem 1 litra navedenog rastvora na 1 dužni metar zasada, tretiranje pre ostvarivanja zaraze ili najkasnije u vreme pojave prvih simptoma.

Suzbijanje korova:

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!