Fitofarmacija | Zaštita šećerne repe

Zaštita šećerne repe

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Suzbijanje štetočina
Tretiranje u redove istovremeno sa setvom suzbijanje zemljišnih štetočina Tekton 5 kg/ha OVP
Suzbijanje štetočina u vegetaciji kupusna lisna sovica Cipkord 20 EC
ili
Konzul
0,3 l/ha

2 l//ha
35

14
Suzbijanje korova
Folijarno suzbijanje korova jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi: palamida, ambrozija, abutilon, samonikli suncokret i dr. Lontrel 100
ili
Pikogal plus
+
Metak 700 SC
0,6-1,2 l/ha

0,2-0,4 l/ha

1,5-3 l/ha
OVP

OVP

OVP
divlji sirak iz rizoma, pirevina, zubača, livadarka Spektrum
ili
Globus EC
ili
Rafal 120
1,3 l/ha

2 l/ha

1,5-2 l/ha
70

77

OVP
Suzbijanje bolesti
Po pojavi prvih simptoma siva pegavost lista Mankogal 80
+
Imperium
ili
Sekvenca
2 kg/ha

0,25 l/ha

0,4-0,6 l/ha
28

35

14
Mankogal 80
+
Antre plus
2 kg/ha

1,5 l/ha
28

42
Mankogal 400 SC*
+
Sekvenca
3,5-4 l/ha

0,4-0,6 l/ha
28

14

* U toku je proces registracije.