Fitofarmacija | Zaštita šećerne repe

Zaštita šećerne repe

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Suzbijanje štetočina
Tretiranje u redove istovremeno sa setvom suzbijanje zemljišnih štetočina Radar versus G 15-20 kg/ha OVP
Tekton 5 kg/ha OVP
Suzbijanje štetočina u vegetaciji repina pipa, kupusna lisna sovica Konzul 1,5-2 l//ha 28
Suzbijanje korova
Folijarno suzbijanje korova jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi: palamida, ambrozija, abutilon, samonikli suncokret i dr. Lontrel 100
ili
Pikogal plus
+
Metak 700 SC
0,6-1,2 l/ha

0,2-0,4 l/ha

1,5-3 l/ha
OVP

OVP

OVP
koštan, muhar, svračica, ljulj, divlji ovas, divlji sirak iz semena Spektrum
ili
Globus EC
ili
Rafal 120
0,8 l/ha

1 l/ha

1 l/ha
70

77

OVP
divlji sirak iz rizoma, pirevina, zubača, livadarka Spektrum
ili
Globus EC
ili
Rafal 120
1,3 l/ha

2 l/ha

1,5-2 l/ha
70

77

OVP
Suzbijanje bolesti
Po pojavi prvih simptoma siva pegavost lista Dakoflo 720 SC
+
Impact 25 SC
ili
Sekvenca
1,5-2 l/ha

0,25 l/ha

0,4-0,6 l/ha
21

35

14
Mankogal 400 SC*
ili
Dakoflo 720 SC
+
Antre plus
3,5-4 l/ha

1,5-2 l/ha

1,5 l/ha
28

21

42
Mankogal 400 SC*
ili
Dakoflo 720 SC
+
Ceres
3,5-4 l/ha

1,5-2 l/ha

0,4-0,6 l/ha
28

21

42

* U toku je proces registracije.