Fitofarmacija | Zaštita višnje

Zaštita višnje

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Kretanje vegetacije prezimljavajuće forme patogena i štetnih insekata Bakarni oksihlorid-50
+
preparat na bazi
mineralnog ulja
0,75%

2%
OVP

-
Beli baloni
(otvoreno do 25% cvetova)
monilija Galofungin T
ili
Neon
0,05%

0,05%
OVP

14
Cvetanje
(otvoreno 100% cvetova)
monilija Galofungin T
ili
Neon
0,05%

0,05%
OVP

14
Produženo cvetanje monilija Neon
ili
Akord
0,05%

0,075%
14

21
Precvetavanje pegavost lista, šupljikavost

monilija

štetni insekti
Galileo
+
Sekvenca
+
Tonus
0,075%

0,02%

0,025%
35

OVP

14
Plodovi u porastu pegavost lišća

monilija

biljne vaši
Metod 480 SC
+
Sekvenca
+
Polux
0,3%

0,02%

0,05%
21

OVP

14
Promena boje ploda pegavost lišća

mrka trulež plodova

trešnjina muva
Metod 480 SC
+
Akord
+
Tonus
0,3%

0,075%

0,025%
21

21

14
14 dana pred berbu mrka trulež plodova

trešnjina muva
Flux*
+
Polux
0,1%

0,07%
3

14
7 dana pred berbu ubrzavanje i ujednačavanje sazrevanja plodova Adversis* 0,23 l/m visine krošnje/ ha 7
Posle berbe pegavost lišća

fitofagne grinje
Mankogal 80
+
Neon
+
Abastate* + NU Film 17
0,25%

0,05%

0,1% + 0,03%
-
Jesenji tretman prezimljavajuće forme prouzrokovača bolesti Bakarni oksihlorid-50 0,5-0,75% -

* U toku je proces registracije.

Suzbijanje korova:

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!