Fitofarmacija | Information about current application

Information about current application

16 March 2020

U zasadima kruške već se mogu videti prve ispiljene larve obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

16 March 2020

Zasadi jabuka u zavisnosti od sortimenta, nalaze se u fenofazama od početka pucanja lisnih pupoljaka, do faze zeleni listići do 5 mm iznad ljušture pupoljka.

10 March 2020

U regionima gajenja rane kajsije zasadi se nalaze u fenofazi početka otvaranja cvetnih pupoljaka.

2 March 2020

Koštičave voćne vrste se nalaze u fenofazi bubrenja pupoljaka.

2 March 2020

Zasadi breskve i nektarine se u većini slučajeva nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih listića, kako na vršnim, tako i na bočnim pupoljcima.

21 February 2020

U zasadima krušaka vizuelnim pregledom mogu se konstatovati prisustvo imaga obične kruškine buve i početak polaganja jaja.

21 February 2020

Zasadi breskve i nektarine se u većini slučajeva nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih listića.

19 February 2020

Najveće štete u proizvodnji rasada nanosi bolest poleganja rasada koju prouzrokuje gljivica Pythium spp.

14 February 2020

Osnova dobre zaštite višegodišnjih zasada se zasniva na primeni preventivnih mera kojima se smanjuje infekcioni potencijal štetnih organizama.

11 February 2020

Nakon nicanja biljaka u kontejnerima najznačajnija bolest je poleganje rasada koju prouzrokuje gljivica Pythium spp.

30 October 2019

Priprema zasada voća za narednu vegetaciju počinje nakon završetka berbe.