Fitofarmacija | Zaštita crnog luka

Zaštita crnog luka - iz arpadžika

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pre sadnje zemljišne štetočine preparat na bazi
a.m. hlorpirifos
15-20 kg/ha -
Pre nicanja jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Zanat 5 l/ha 63
2-3 lista plamenjača i lisne pegavosti

lukova muva
Dakoflo
+
Dimetogal
2-2,5 l/ha

0,5 l/ha
21

63
3-6 lista jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Lontrel 100**
ili
Pikogal plus*, **
0,8 l/ha

0,2-0,4 l/ha
42

70
uskolisni korovi Rafal 120
ili
Spektrum*
0,8-2 l/ha

0,8-1,3 l/ha
30

42
širokolisni korovi Bonaca EC 0,5-1,2 l/ha OVP
plamenjača i lisne pegavosti

lukova muva, vaši
Alijansa
+
Tonus*
2 kg/ha

0,25 kg/ha
14

14
Početak formiranja glavice siva i bela trulež, plamenjača i lisna pegavost Nukleus
+
Atlas*
2-2,5 l/ha

0,8-1 kg/ha
14

14
tripsi, vaši preparat na bazi
a.m. piriproksifena
+
preparat na bazi
a.m. deltametrina
0,5 l/ha


0,5 l/ha
-


-
Intenzivan porast glavice siva i bela trulež, plamenjača i lisne pegavosti

lukova muva, vaši
Nukleus
+
Atlas*
+
Tonus*
2-2,5 l/ha

0,8-1 kg/ha

0,25 kg/ha
14

14

14

* U toku je proces registracije.

** U jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucerka, salata, grašak i mrkva.
U slučaju primene herbicida koji mogu izazvati privremena oštećenja luka (Lontrel 100, Pikogal plus i Bonaca EC) potrebno je izvršiti primenu najranije 2 dana pre ili posle padavina.