Fitofarmacija | Zaštita krastavca

Zaštita krastavca

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pre rasađivanja bolesti poleganja rasada Balb 15 ml na 10 l vode zalivanjem 14
Posle rasađivanja uskolisni korovi Rafal 120 0,8-2 l/ha 30
plamenjača

vaši, bela leptirasta vaš
Dakoflo
+
Dimetogal
2 l/ha

0,075-0,1%
7

28
Cvetanje i zametanje plodova plamenjača

vaši, bela leptirasta vaš
Legat SP
+
Cipkord 20 EC
+
preparat na bazi
a.m. piriproksifen
0,25-0,37%

0,02-0,03%


0,05%
4

14


-
Plodonošenje plamenjača, crna pegavost, sušenje stabla i siva trulež

grinje, tripsi
Promesa
+
Atlas*
+
preparat na bazi a.m. abamektin + NU Film 17
0,75 l/ha

0,8-1 kg/ha

0,7 l/ha + 0,3 l/ha
4

3

-
Zaštita između berbi po potrebi u zavisnosti od vremenskih uslova, vodeći računa o karenci plamenjača, crna pegavost, sušenje stabla i siva trulež

vaši, bela leptirasta vaš
Promesa
+
Atlas*
+
Polux
+
preparat na bazi
a.m. piriproksifen
0,75 l/ha

0,8-1 kg/ha

0,05%


0,05%
4

3

7


-

* U toku je proces registracije.