Fitofarmacija | Zaštita krompira

Zaštita krompira

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pri sadnji i pri zagrtanju štetočine u zemljištu Galition ekstra
ili
Radar versus G
20+20 kg/ha
dvokratno
OVP
Po sadnji,
a pre nicanja
jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Zanat 4-6 l/ha 63
jednogodišnji širokolisni korovi Velton WG 0,75-1,5 kg/ha 42
Po nicanju useva jednogodišnji širokolisni korovi Velton WG*** 0,50-0,75 kg/ha 42
Usev porasta 15-20 cm jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi Rafal 120
ili
Spektrum
1-2 l/ha

0,8-1,3 l/ha
30

42
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Galbenon 2-3 l/ha 42
Formiranje redova plamenjača krompira, crna pegavost

krompirova zlatica
Mankogal 80
+
Vokal C*
+
Tonus
2,5 kg/ha

0,8-1 l/ha

0,25 kg/ha
14

7

14
Zatvaranje redova plamenjača krompira, crna pegavost, krompirova zlatica Fuzija
+
Abastate + NU Film 17
2,5 l/ha

0,075% + 0,3 l/ha
21

OVP
Početak cvetanja plamenjača krompira, crna pegavost

krompirova zlatica, biljne vaši
Fuzija
+
Kardinal
+
Asteria WG
ili
Polux
2,5 l/ha

0,4 l/ha

70 g/ha

0,3-0,4 l/ha
21

7

14

7
Puno cvetanje plamenjača krompira, crna pegavost

krompirova zlatica, biljne vaši
Alijansa
ili
Fantic M WG
+
Sekvenca5
ili
Kardinal4
+
Asteria WG
ili
Polux
2,5 kg/ha

2,5 kg/ha

0,5 l/ha

0,4 l/ha

70 g/ha

0,3-0,4 l/ha
21

14

14

7

14

7
Precvetavanje plamenjača krompira, crna pegavost

krompirova zlatica, biljne vaši
Alijansa
+
Sekvenca5
ili
Kardinal4
+
Tonus
ili
Polux
2,5 kg/ha

0,5 l/ha

0,4 l/ha

0,25 kg/ha

0,3-0,4 l/ha
21

14

7

14

7
Nalivanje krtola plamenjača krompira Vokal C* 0,8-1 l/ha 7
Fiziološka zrelost plamenjača krompira Kardinal 0,4 l/ha 7
desikacija** Kabuki 2,5-EC 0,8 l/ha OVP

* U toku je proces registracije.

** Kod semenskog krompira se obavlja u fazi nalivanja krtola, kada u ukupnom prinosu dominiraju krtole semenske frakcije.

*** Kod novoselekcionisanih sorti u sortnoj agrotehnici proveriti osetljivost sorte na a.m. metribuzin.

4 Koristiti kao partner preparat u ekstremno povoljnim uslovima za razvoj plamenjače krompira (Phytophtora infestans).

5 Koristiti kao partner preparat u ekstremno povoljnim uslovima za razvoj crne pegavosti (Alternaria solani).