Fitofarmacija | Zaštita kupusa

Zaštita kupusa

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pre rasađivanja bolesti poleganja rasada preparat na bazi
a.m. propamokarb
15-20 ml / 10 l vode zalivanjem -
zemljišne štetočine preparat na bazi
a.m. teflutrin
5-7 kg/ha -
uskolisni i širokolisni korovi Zanat 4-5 l/ha 63
Posle rasađivanja plamenjača

kupusar, lisne sovice
Mankogal 80
+
Cipkord 20 EC
2 kg/ha

0,15-0,3 l/ha
21

28
8-10 dana po rasađivanju uskolisni korovi Rafal 120 0,8-1,2 l/ha 30
kupusna vaš Tonus 0,4 kg/ha 14
plamenjača Mankogal 80 2 kg/ha 21
Formiranje rozete plamenjača i crna pegavost

lisne sovice, buvači, stenice, vaši
preparat na bazi
a.m. metalaksil-M + mankozeb
+
Kozak
+
preparat na bazi
a.m. piriproksifen

2 kg/ha


0,2 l/ha


0,5 l/ha

-


14


-
Formiranje glavice bakterioze preparat na bazi
a.m. bakarni oksihlorid
0,5-0,75% -
sovice Kozak 0,2 l/ha 14

Preporuka je da se pri folijarnoj primeni insekticida i fungicida koristi okvašivač NU Film 17 u dozi 0,3 l/ha.