Ratarstvo

Vrhunska zaštita šećerne repe od prouzrokovača bolesti

8 June 2022
Duplex pro

Suzbijanje prouzrukovača pegavosti lista šećerne repe sprovodi se preventivnim tretmanima tokom intenzivnog porasta, a najkasnije po detekciji prvih simptoma (koji su uglavnom slabog intenziteta) zbog čega je potreban detaljan pregled useva. Nakon prvog tretmana, važno je redovno pratiti zdravstveno stanje repišta.

U biološkim ispitivanjima efikasnost fungicida Duplex pro u suzbijanju patogena Cercospora beticola u odnosu na standard bila je veća:

  • Inđija: +2,75%
  • Bačko Dobro Polje: + 4,49%
  • Kukujevci: +3,5%
  • Stari Banovci: + 2,82%
Duplex pro
Duplex pro
Patogen Količina primene Vreme primene
Šećerna repa pegavost lista 0,8 l/ha preventivno, tokom intenzivnog porasta, po pojavi prvih simptoma, a pre ostvarivanja uslova za širenje oboljenja
Karenca: 21 dan

Za povećanje prinosa i digestije šećerne repe, za folijarnu prihranu primeniti Foligal Bor 150, Cirkon, Toggle.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!