Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

16 November 2021

Bakteriozno izumiranje i rak-rane koštičavih voćaka je bolest koja je rasprostanjena širom sveta, i smatra se da njen prouzokovač Pseudomonas syringae predstavlja jednog od najštetnijih patogena voćaka.

8 November 2021

Jabuka spada u klimakterične voćne vrste koje nakon berbe nastavljaju sa procesom zrenja.

25 October 2021

Tokom jeseni u fenofazi opadanja lišća obavlja se tretiranje fungicidima na bazi bakra kao redovna mera zaštite.

13 October 2021

Plavo tretiranje, koje se primenjuje u jesen u zasadima koštičavih voćaka, je jedna od najvažnijih operacija u tehnologiji zaštite koštičavih voćaka.

17 September 2021

Nakon berbe plodova, višegodišnje voćne vrste se spremaju za period mirovanja.

13 September 2021

Berba koštičavih voćaka se polako privodi kraju i nakon ove operacije se nastavlja sa negom zasada.

9 September 2021

Podizanje zasada jagode podrazumeva izvođenje niza radova, koji obezbeđuju povoljne uslove za dobar prijem, porast biljaka i nastupajuću rodnost.

26 August 2021

U momentima pred berbu, kada je i najintenzivnija pojava ove štetočine, mora se pristupiti takvom odabiru preparata gde je karenca kratka, a efikasnost zadovoljavajuća.

6 August 2021

Rane sorte jabuke se nalaze neposredno pred berbu.

3 August 2021

Ljudska vrsta vekovima akumulira negativna iskustva koja su izazvana ujedom krpelja ili prisustvom bubašvaba u našim domovima.

23 July 2021

Zaštita jabuke u fazi pred berbu zahteva suzbijanje ekonomski najznačajnijih štetočina, koje svojom ishranom mogu da oštete plod u toj meri da on postaje industrijska kategorija.

23 July 2021

Zasadi kruške se nalaze u fenofazi "plodovi do 70% svoje veličine" do fenofaze "početka sazrevanja".