Povrtarstvo

5 March 2024

Bitna mera u gajenju povrća je suzbijanje korova, a kako u povrtarskoj proizvodnji nema velikog broja herbicida, veoma je važno uraditi zaštitu na samom početku vegetacije.

27 February 2024

Poleganje rasada je bolest koja se brzo širi i nanosi ogromne štete u proizvodnji rasada povrtarskih kultura.

1 September 2023

Spada u jednu od najopasnijih štetočina poljoprivrednih kultura, zbog svoje izražene polifagnosti (250 gajenih biljaka).

14 July 2023

Sa dolaskom leta dolaze i mnogi štetni insekti i pauci.

13 July 2023

Crna pegavost, pored plamenjače, predstavlja ekonomski najznačajniju i najzastupljeniju bolest na krompiru, paradajzu i paprici.

3 July 2023

Usled nestabilnog vremena postoje uslovi za pojavu plamenjače krastavca.

15 June 2023

Promenljivo vreme sa čestim padavinama omogućava povoljne uslove za razvoj bolesti luka.

6 June 2023

Paradajzov moljac spada u najvažnije štetočine paradajza.

15 May 2023

Biljne vaši su ekonomski značajne štetočine gajenih biljaka.

25 April 2023

Tripsi su široko rasprostranjene štetočine u povrću, a među njima najznačajnije su duvanov trips i cvetni trips.

30 March 2023

Nakon rasađivanja paradajza u plasteniku, potrebno je obezbediti adekvatne uslove za pravilan rast i razvoj biljaka vodeći računa o njihovim potrebama.

7 March 2023

U povrtarskoj proizvodnji nema velikog izbora herbicida, pa je najbolje uraditi zaštitu od korova na samom početku vegetacije.